Chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày thành lập Công ty CP nước sạch Bắc Giang 18/10/1976-18/10/2017

Liên kết
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 13

Hôm nay: 236

Trong tháng: 9520

Tổng truy cập: 204855

Sự kiện nổi bật
Báo cáo chất lượng nước
STT

 

Chỉ tiêu phân tích

 

Đơn vị

 

QCVN

 

01:2009/BYT

Kết quả
Tháng 07-2017 Tháng 08-2017

Tháng 09-2017

 1  PH*  -  6,5 - 8,5  7,65 7,38  8,50
 2  Mầu sắc  TCU  15 3,0 3,0  3,0
 3  Mùi vị  -  Không có mùi vị lạ  Đạt  Đạt Đạt 
 4  Độ đục  NTU  2,0

0,3

0,3  0,3
 5  Hàm lượng Nitrit (NO2)*  mg/L  3,0  KPH KPH  KPH
 6  Hàm lượng sắt (Fe)*   mg/L  0,3  KPH  KPH   KPH
 7  Chỉ số Pecmanganat*   mg/L  2,0 1,31 1,25 1,57
 8  Độ cứng, tính theo CaCO3*   mg/L  300  174  152 134
 9  Hàm lượng Clorua (Cl)*   mg/L  250 11,24 12,05 10,64
 10  Hàm lượng Sulphat (SO4 -)   mg/L  250 24,8 23,2 21,5
 11  Hàm lượng Mangan (Mn)*   mg/L  0,3 KPH  KPH KPH
 12  Hàm lượng Nitrat (NO3)   mg/L  50  0,24  0,26 0,23
 13  Clo dư   mg/L  0,3 - 0,5  0,5  0,5  0,5
             
             

                   Kết quả giám sát mẫu nước của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bắc Giang 

             thực hiện tại Trạm bơm Tăng áp, kết quả các địa điểm khác xem chi tiết Tại đây

Đường dây nóng
Thời tiết - Giá vàng