Liên kết
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 33

Trong tháng: 3580

Tổng truy cập: 182464

Sự kiện nổi bật
Báo cáo chất lượng nước
STT

 

Chỉ tiêu phân tích

 

Đơn vị

 

QCVN

 

01:2009/BYT

Kết quả
Tháng 04-2017 Tháng 05-2017

Tháng 06-2017

 1  PH*  -  6,5 - 6,8  7,22 7,31  7,73
 2  Mầu sắc  TCU  15 3,1 3,1  3,1
 3  Mùi vị  -  Không có mùi vị lạ  Đạt  Đạt Đạt 
 4  Độ đục  NTU  2,0

0,3

0,3  0,3
 5  Hàm lượng Nitrit (NO2)*  mg/L  3,0  KPH KPH  KPH
 6  Hàm lượng sắt (Fe)*   mg/L  0,3  KPH  KPH   KPH
 7  Chỉ số Pecmanganat*   mg/L  2,0 1,88 1,88 1,57
 8  Độ cứng, tính theo CaCO3*   mg/L  300  114  110 144
 9  Hàm lượng Clorua (Cl)*   mg/L  250 14,89 15,6 14,18
 10  Hàm lượng Sulphat (SO4 -)   mg/L  250  17,1 19,3 19,4
 11  Hàm lượng Mangan (Mn)*   mg/L  0,3 KPH  KPH KPH
 12  Hàm lượng Nitrat (NO3)   mg/L  50  0,13  0,23 0,23
 13  Clo dư   mg/L  0,3 - 0,5  0,5  0,5  0,5
             
             

                   Kết quả giám sát mẫu nước của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bắc Giang 

             thực hiện tại Trạm bơm Tăng áp, kết quả các địa điểm khác xem chi tiết Tại đây

Đường dây nóng
Thời tiết - Giá vàng