Kết quả giám sát mẫu nước sinh hoạt năm 2014

  KẾT QUẢ GIÁM SÁT MẪU NƯỚC SINH HOẠT NĂM 2014

  – Kết quả giám sát mẫu nước sạch sinh hoạt được thực hiện hàng tuần dưới sự phối hợp giữa Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Giang với Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bắc Giang trên toàn bộ địa bàn thành phố Bắc Giang và các vùng lân cận mà hiện tại được cung cấp nước sạch từ Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Giang.

  – Đơn vị nào có nhu cầu lấy Kết quả mẫu nước hàng tháng của Công ty vui lòng liên hệ số điện thoại của người chịu trách nhiệm cung cấp thông tin bên dưới để tránh tình trạng SPAM server làm hỏng link tải xuống.

  – Kết quả mẫu nước sẽ được cập nhật thường xuyên trên website hàng tháng:

  Năm 2014:

  Tháng 01/2014: link tải: http://www.fshare.vn/file/TQ3QQHA3ZT/

  Tháng 02/2014: link tải: http://www.fshare.vn/file/TMJYYS41JT/

  Tháng 03/2014: link tải: http://www.fshare.vn/file/T54W3B0TCT/

  Tháng 04/2014: link tải: http://www.fshare.vn/file/T59R226PJT/

  Tháng 05/2014: link tải: http://www.fshare.vn/file/TXHQC30K2T/

  Tháng 06/2014: link tải: Kết quả mẫu nước tháng 6 năm 2014

  Tháng 07/2014: link tải: Kết quả mẫu nước tháng 7 năm 2014

  * Kết quả mẫu nước chỉ tiêu B năm 2014 (6 tháng lấy 01 lần) <- link tải * Kết quả mẫu nước chỉ tiêu C năm 2014 (01 năm lấy 01 lần) <- link tải Tháng 08/2014: link tải: Kết quả mẫu nước tháng 8 năm 2014 Tháng 09/2014: link tải: Kết quả mẫu nước tháng 9 năm 2014 Tháng 10/2014: link tải: Kết quả mẫu nước tháng 10 năm 2014 Tháng 11/2014 : link tải: Kết quả mẫu nước tháng 11 năm 2014 Tháng 12/2014: Chỉ tiêu A: Link tải Chỉ tiêu B: Link tải Chỉ tiêu C: Link tải Cách tải: - Trên server https://docs.google.com : Bấm chọn link tải trên -> Bấm tổ hợp phím Ctrl+S (hoặc Chọn Tệp -> Chọn tải xuống) để tải về.
  – Trên server FSHARE.VN: Bấm chọn link tải trên -> Chọn tải xuống chậm -> Sau 30s tự động hiện link tải

  SHARE