Kết quả giám sát mẫu nước sinh hoạt năm 2015

KẾT QUẢ GIÁM SÁT MẪU NƯỚC SINH HOẠT NĂM 2015

– Kết quả giám sát mẫu nước sạch sinh hoạt được thực hiện hàng tuần dưới sự phối hợp giữa Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang với Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bắc Giang trên toàn bộ địa bàn thành phố Bắc Giang và các vùng lân cận mà hiện tại được cung cấp nước sạch từ Công ty.

– Kết quả mẫu nước sẽ được cập nhật thường xuyên trên website hàng tháng:

Năm 2014:

Kết quả giám sát mẫu nước sinh hoạt năm 2014

Năm 2015:

Tháng 01/2015: Kết quả giám sát mẫu nước sinh hoạt tháng 1 năm 2015: Link tải

Tháng 02/2015: Kết quả giám sát mẫu nước sinh hoạt tháng 2 năm 2015: Link tải

Tháng 03/2015: Kết quả giám sát mẫu nước sinh hoạt tháng 3 năm 2015: Link tải

Tháng 04/2015: Kết quả giám sát mẫu nước sinh hoạt tháng 4 năm 2015: Link tải

Tháng 05/2015: Kết quả giám sát mẫu nước sinh hoạt tháng 5 năm 2015: Link tải

Tháng 06/2015: Kết quả giám sát mẫu nước sinh hoạt tháng 6 năm 2015: Link tải

Tháng 07/2015: Kết quả giám sát mẫu nước sinh hoạt tháng 7 năm 2015: Link tải

Tháng 08/2015: Kết quả giám sát mẫu nước sinh hoạt tháng 8 năm 2015: Link tải

Tháng 09/2015: Kết quả giám sát mẫu nước sinh hoạt tháng 9 năm 2015: Link tải

Tháng 10/2015: Kết quả giám sát mẫu nước sinh hoạt tháng 10 năm 2015: Link tải

Tháng 11/2015 Kết quả giám sát mẫu nước sinh hoạt tháng 11 năm 2015: Link tải

Tháng 12/2015: Kết quả giám sát mẫu nước sinh hoạt tháng 12 năm 2015: Link tải

Cách tải:
– Trên server https://docs.google.com : Bấm chọn link tải trên -> Bấm tổ hợp phím Ctrl+S (hoặc Chọn Tệp -> Chọn tải xuống) để tải về.

SHARE