Báo cáo tài chính năm 2016 Công ty CP Nước sạch Bắc Giang

Báo cáo tài chính năm 2016

bctc 2016

Link tải file tại đây: Báo cáo tài chính năm 2016 công ty

SHARE