Kết quả giám sát mẫu nước sinh hoạt năm 2017

Kết quả giám sát mẫu nước được thực hiện hàng tuần dưới sự phối hợp của Công ty CP Nước sạch Bắc Giang với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang.

  KẾT QUẢ GIÁM SÁT MẪU NƯỚC SINH HOẠT NĂM 2017

   – Kết quả giám sát mẫu nước sạch sinh hoạt được thực hiện hàng tuần dưới sự phối hợp giữa Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang trên toàn bộ địa bàn thành phố Bắc Giang và các vùng lân cận mà hiện tại được cung cấp nước sạch từ Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang.
        – Đơn vị nào có nhu cầu lấy Kết quả mẫu nước hàng tháng của Công ty vui lòng liên hệ số điện thoại của người chịu trách nhiệm cung cấp thông tin bên dưới để tránh tình trạng SPAM server làm hỏng link tải xuống.
– Kết quả mẫu nước sẽ được cập nhật thường xuyên trên website hàng tháng.

Năm 2014:

Kết quả giám sát mẫu nước sinh hoạt năm 2014

Năm 2015:

Kết quả giám sát mẫu nước sinh hoạt năm 2015

Năm 2016:

 Kết quả giám sát mẫu nước sinh hoạt năm 2016

Năm 2017:

 Kết quả giám sát mẫu nước sinh hoạt tháng 1 năm 2017

 Kết quả giám sát mẫu nước sinh hoạt tháng 2 năm 2017

 Kết quả giám sát mẫu nước sinh hoạt tháng 3 năm 2017

Cách tải:
– Trên server https://docs.google.com : Bấm chọn link tải trên -> Bấm tổ hợp phím Ctrl+S (hoặc Chọn Tệp -> Chọn tải xuống) để tải về.
SHARE