Báo cáo Tài chính năm 2017 đã kiểm toán

Báo cáo Tài chính năm 2017 đã kiểm toán của Công ty CP Nước sạch Bắc Giang.

Link tải chi tiết báo cáo tại đây: Báo cáo Tài chính năm 2017 đã kiểm toán

SHARE