Thư mời họp Đại hội Cổ đông thường niên 2018 kèm theo Giấy ủy quyền

Link tải chi tiết tài liệu tại đây: Thư mời họp Đại hội Cổ đông thường niên 2018 kèm theo Giấy ủy quyền

SHARE