Thông báo phát hành hóa đơn kèm Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng tiền nước

Link tải chi tiết văn bản tại đây: Thông báo phát hành hóa đơn kèm Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng tiền nước

SHARE