Quyết định thành lập Hội đồng và Tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng bán đấu giá CPNN tại Công ty CP Nước sạch Bắc Giang

Link tải chi tiết văn bản tại đây: Quyết định số 981/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng và Tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng bán đấu giá Cổ phần nhà nước tại Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Giang

SHARE