Giải trình BCTC bán niên 2018 v/v tăng lợi nhuận trên 10% so với cùng kỳ

Link tải chi tiết văn bản tại đây: Giải trình BCTC bán niên 2018

SHARE