Nghị quyết HĐQT số 13/NQ-HDQT-NSBG về việc mua bán buôn nước sạch với công ty DNP Bắc Giang

Link tải chi tiết văn bản: TẠI ĐÂY

SHARE