Kết quả giám sát mẫu nước sinh hoạt năm 2019

Kết quả giám sát mẫu nước được thực hiện hàng tuần dưới sự phối hợp của Công ty CP Nước sạch Bắc Giang với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang.

  KẾT QUẢ GIÁM SÁT MẪU NƯỚC SINH HOẠT NĂM 2019

   – Kết quả giám sát mẫu nước sạch sinh hoạt được thực hiện hàng tuần dưới sự phối hợp giữa Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang trên toàn bộ địa bàn thành phố Bắc Giang và các vùng lân cận mà hiện tại được cung cấp nước sạch từ Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang.
        – Đơn vị nào có nhu cầu lấy Kết quả mẫu nước hàng tháng của Công ty vui lòng liên hệ số điện thoại của người chịu trách nhiệm cung cấp thông tin bên dưới để tránh tình trạng SPAM server làm hỏng link tải xuống.
– Kết quả mẫu nước sẽ được cập nhật thường xuyên trên website hàng tháng.

Năm 2019:

 Kết quả giám sát mẫu nước sinh hoạt tháng 1 năm 2019

 Kết quả giám sát mẫu nước sinh hoạt tháng 2 năm 2019

 Kết quả giám sát mẫu nước sinh hoạt tháng 3 năm 2019

 Kết quả giám sát mẫu nước sinh hoạt tháng 4 năm 2019

 Kết quả giám sát mẫu nước sinh hoạt tháng 5 năm 2019

 Kết quả giám sát mẫu nước sinh hoạt tháng 6 năm 2019

 Kết quả giám sát mẫu nước sinh hoạt theo chỉ tiêu B tháng 6 năm 2019

Kết quả giám sát mẫu nước sinh hoạt tháng 7 năm 2019

Kết quả giám sát mẫu nước sinh hoạt tháng 8 năm 2019

Kết quả giám sát mẫu nước sinh hoạt tháng 9 năm 2019

Kết quả giám sát mẫu nước sinh hoạt tháng 10 năm 2019

Kết quả giám sát mẫu nước sinh hoạt tháng 11 năm 2019

Kết quả giám sát mẫu nước sinh hoạt tháng 12 kèm theo chỉ tiêu B và C năm 2019

Cách tải:
– Trên server https://docs.google.com : Bấm chọn link tải trên -> Bấm tổ hợp phím Ctrl+S (hoặc Chọn Tệp -> Chọn tải xuống) để tải về.
SHARE