Thư mời họp Đại hội Cổ đông thường niên 2019 kèm theo Giấy ủy quyền

    Link tải chi tiết tại đây

    SHARE