Nhà máy nước

Nhà máy nước
Liên hệ:
SĐT:

– Tổ chức sản xuất nước đảm bảo tiêu chuẩn nước sạch phục vụ đầy đủ cho khách hàng

– Bảo dưỡng sửa chữa thiết bị hệ thống dây chuyền sản xuất nước sạch và đồng hồ theo đúng quy trình của nhà chế tạo

– Gia công cơ khí phục vụ công ty

– Kiểm định, sửa chữa đồng hồ, kẹp chì theo đề nghị của Phòng kinh doanh

– Nâng chuyển đồng hồ theo tuyến và đơn lẻ

– Kiểm định đồng hồ Công ty nhập chưa qua kiểm định

– Kiểm định đồng hồ trên toàn bộ mạng cấp nước theo pháp lệnh đo lường của Nhà nước quy định.

SHARE