Báo cáo tài chính quý 1 năm 2019 kèm theo giải trình lợi nhuận trên 10% so với cùng kỳ

 

Link tải chi tiết văn bản: TẠI ĐÂY

SHARE