Thông báo điều chỉnh về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2018

Link tải chi tiết văn bản: TẠI ĐÂY

SHARE