Thông báo về việc điều chỉnh giá bán nước sạch áp dụng từ ngày 1/6/2019

    Link tải TẠI ĐÂY

    SHARE