Thông báo về việc mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Bùi Đức Hải

Link tải TẠI ĐÂY

SHARE