Công văn giải trình nhấn mạnh của Kiểm toán viên trong BCTC bán niên năm 2019 đã soát xét

Link tải TẠI ĐÂY

SHARE