Giải trình BCTC bán niên năm 2019 đã soát xét về việc giảm lợi nhuận trên 10% so với cùng kỳ năm trước

    Link tải TẠI ĐÂY

    SHARE