Thông báo về việc mất giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Bùi Thế Mỹ, Hướng Nam và Vũ Mạnh Hùng

Link tải TẠI ĐÂY

SHARE