Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang về việc chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

LINK TẢI TẠI ĐÂY

SHARE