Giải trình về việc tăng lợi nhuận sau thuế trên 10% trong BCTC bán niên 2020 đã soát xét

LINK TẢI TẠI ĐÂY

SHARE