Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 kèm theo giấy ủy quyền

Link tải chi tiết tại đây: LINK TẢI

Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021: TẠI ĐÂY

SHARE