Liên kết
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 33

Trong tháng: 3580

Tổng truy cập: 182464

Kết quả giám sát mẫu nước được thực hiện hàng tuần dưới sự phối hợp của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Giang với Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Bắc Giang.
Trung tâm giám định và chứng nhận hợp chuẩn hợp quy Vietcert đánh giá theo QCVN 01:2009/BYT
Trang :
Đường dây nóng