Liên kết
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 33

Trong tháng: 3580

Tổng truy cập: 182464

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014; Căn vào Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về Đăng ký Doanh nghiệp. Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của ...
Dự thảo quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thành lập Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Giang
Đường dây nóng