Liên kết
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 33

Trong tháng: 3580

Tổng truy cập: 182464

Nghi định số 37-2015-ND-CP- Quy định chi tiết về Hợp đồng xây dựng
Luật xây dựng 2014 số 50/2014/QH13 với nhiều điểm mới sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng 2003 được ban hành ngày 18 tháng 06 năm 2014, là bộ luật xây dựng mới nhất có hiệu lực ...
Luật số 43/2013/QH13 của Quốc hội : Luật này quy định quản lý nhà nước về đấu thầu; trách nhiệm của các bên có liên quan và các hoạt động đấu thầu
Nghị định số: 32/2015/NĐ-CP - Quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Nghị định 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng
Đường dây nóng