Chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày thành lập Công ty CP nước sạch Bắc Giang 18/10/1976-18/10/2017

Liên kết
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 148

Trong tháng: 2041

Tổng truy cập: 208599

Công đoàn công ty
14:09  |  29/09/2015
Công đoàn công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Giang

 

Công đoàn Công ty là tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động căn cứ luật Công đoàn, cụ thể:

1. Vận động và giáo dục đoàn viên thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng và nhà nước theo Điều lệ Công đoàn Việt nam.

2. Bảo vệ quyền lợi chính đáng của CBCNV trong Công ty, thực hiện luật Lao động và luật Công đoàn.

3. Thoả thuận với Chủ tịch kiêm Giám đốc về ký Thoả ước lao động tập thể về quản lý sản xuất kinh doanh và quản lý quỹ phúc lợi, nhằm đảm bảo quyền lợi và cải thiện điều kiện làm việc cho CBCNV trong Công ty.

4. Giám sát việc thực hiện luật lao đông.

5. Thường xuyên tổ chức hoạt động văn hoá thể thao và các hoạt động khác nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV, xây dựng nếp sống văn minh gia đình văn hoá mới, lịch sự, vui khoẻ, lành mạnh trong công ty.

6. Chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân trong nội bộ Công ty thực hiện quyền giám sát theo chức năng của ban Thanh tra Nhân dân.