Liên kết
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 33

Trong tháng: 3580

Tổng truy cập: 182464

Thông báo Điều chỉnh mức thu phí BVMT đối với nước thải sinh hoạt tính trên giá nước sạch
Căn cứ Quyết định số 620/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Bắc Giang v/v ban hành giá bán nước sạch tại thành phố Bắc Giang và vùng lân cận sử dụng nước sạch của Công ty Cổ phần ...
QUY ĐỊNH LẮP ĐẶT ĐỒNG HỒ VÀ BÁN NƯỚC SẠCH ĐỐI VỚI HỘ DÂN
Đường dây nóng