Chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày thành lập Công ty CP nước sạch Bắc Giang 18/10/1976-18/10/2017

Liên kết
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 61

Trong tháng: 2522

Tổng truy cập: 192194

Nghị quyết HĐQT về việc Đầu tư xây dựng hệ thống xả thải tại Nhà máy Nước Bắc Giang và Mở rộng trạm bơm truyền tải, nâng công suất các trạm biến áp tại Khu xử lý, Trạm bơm nước thô.
Đính chính thông tin đã công bố tại thông báo số 110A/TB-NSBG ngày 22/5/2017 về việc ký hợp đồng kiểm toán
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam số 115/2017/GCNCP-VSD
Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Giang năm 2017
Ngày 22/05/2017, Công ty Cổ phần nước sạch Bắc Giang và Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn Chuẩn Việt đã ký hợp đồng kiểm toán số 2015/17/AUD.VVALUES về việc Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài ...
Nghị quyết HĐQT về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017
Quyết định bổ nhiệm Ông Lê Ngọc Duyên giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty từ ngày 01 tháng 5 năm 2017 theo QĐ số 02/QĐ-HĐQT ngày 27/04/2017
Quyết định bổ nhiệm Ông Trần Đăng Điều giữ chức vụ Giám đốc điều hành công ty từ ngày 01 tháng 5 năm 2017 theo QĐ số 01/QĐ-HĐQT ngày 27/04/2017
Hồ sơ đăng ký thông tin đại chúng của Công ty CP Nước sạch Bắc Giang
Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế phối hợp làm việc của HĐQT và ban Giám đốc (kèm theo bản Quy chế phối hợp làm việc của HĐQT và ban Giám đốc)
Trang :
Đường dây nóng