Chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày thành lập Công ty CP nước sạch Bắc Giang 18/10/1976-18/10/2017

Liên kết
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 60

Trong tháng: 2521

Tổng truy cập: 192193

Hội đồng quản trị công ty CP nước sạch Bắc Giang thông báo đến quý cổ đông ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2016 và ngày bắt đầu trả cổ tức.
Bao gồm: 02 Nghị quyết của HĐQT về việc ông Hướng Xuân Công - Chủ tịch HĐQT thôi kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty và Nghị quyết về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc và Phó giám đốc ...
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Thông báo số 22/TB-NSBG về việc chốt DS cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
Thông báo chốt DS cổ đông tham dự ĐH cổ đông thường niên 2017
Trang :
Đường dây nóng