Chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày thành lập Công ty CP nước sạch Bắc Giang 18/10/1976-18/10/2017

Liên kết
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 166

Trong tháng: 1883

Tổng truy cập: 208441

Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
09:04  |  04/04/2017
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

 

 TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

 

 

Danh mục tài liệu bao gồm:

1. Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.  Tải về

2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.  Tải về

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017.  Tải về

4. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2017.  Tải về

5. Dự thảo Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.  Tải về

6. Dự thảo Báo cáo sửa đổi, bổ sung điều lệ năm 2017.  Tải về

7. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.  Tải về

8. Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.  Tải về

9. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.  Tải về