Chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày thành lập Công ty CP nước sạch Bắc Giang 18/10/1976-18/10/2017

Liên kết
Thống kê truy cập

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 149

Trong tháng: 2042

Tổng truy cập: 208600

Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng
10:06  |  23/06/2016
Ngày 21/6, tại Hội trường Văn phòng 2 - Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang, BCH Đảng bộ Công ty đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong Công ty.

 

Đồng chí Hướng Xuân Công – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch - Giám đốc Công ty trực tiếp quán triệt Nghị quyết tại Hội nghị.           

            Dự hội nghị có hơn 70 đồng chí là Bí thư, phó Bí thư, các đảng viên trong các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ và các đồng chí phụ trách các đoàn thể trong Công ty. Đồng chí Hướng Xuân Công – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch - Giám đốc Công ty trực tiếp quán triệt Nghị quyết.

            Tại Hội nghị, đồng chí Hướng Xuân Công đã trình bày những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trong đó tập trung vào ba chuyên đề: Nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020.

            Đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty yêu cầu từng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt cần nêu cao tinh thần cách mạng để nhận thức đầy đủ, sâu sắc nội dung các nghị quyết và xây dựng kế hoạch, hành động cụ thể cũng như căn cứ vào tình hình thực tiễn để thực hiện đúng, sáng tạo các Nghị quyết do Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng cấp trên đề ra phù hợp với điều kiện của Công ty.

 

            Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng nhằm giúp cán bộ, đảng viên trong Công ty hiểu sâu, nắm vững những nội dung cơ bản, quan điểm mới và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Văn kiện Đại hội. Đây là đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn và quan trọng trong toàn Đảng bộ, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, quan điểm chỉ đạo và những nội dung cơ bản của Nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ Công ty.