22 C
Bắc Giang
Thứ Năm, Tháng Hai 27, 2020

Hoạt động công ty

Thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần...

Ngày đấu giá: 09/01/2020 Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công...

Thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ...

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Nước...

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Nước sạch...

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang Địa...