20 C
Bắc Giang
Thứ Bảy, Tháng Tư 10, 2021

Hoạt động công ty

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 kèm theo giấy...

Link tải chi tiết tại đây: LINK TẢI Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021: TẠI ĐÂY