26 C
Bắc Giang
Thứ Năm, Tháng Năm 23, 2019

Hoạt động công ty

Kết quả giám sát mẫu nước sinh hoạt năm 2019

Kết quả giám sát mẫu nước được thực hiện hàng tuần dưới sự phối hợp của Công ty CP Nước sạch Bắc Giang với...

Thông báo phát hành hóa đơn kèm Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng...

Link tải chi tiết văn bản tại đây: Thông báo phát hành hóa đơn kèm Mẫu hóa đơn giá trị gia tăng tiền nước

Thông báo số 07/TB-NSBG về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả...

Link tải chi tiết văn bản tại đây: Thông báo số 07/TB-NSBG về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức 2017