Thứ Ba, Tháng Ba 26, 2019
Phòng Kế toán – thống kê

Phòng Kế toán – thống kê

29 Tháng Ba, 2016 4:06 chiều

Phòng Kế toán thống kê

Liên hệ:

 Sđt: 02043 854 738

Chức năng:

– Tham mưu giúp Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty thực hiện các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực tài chính, kế toán. Lập báo cáo tài chính, quản lý thu chi tài chính, quản lý tài sản, vật tư của Công ty.

– Tham mưu cho giám đốc về quản lý và sử dụng vốn, tài sản trong quá trình SXKD có hiệu quả. Quản lý và phân phối các quỹ theo quy định của Nhà nước.

 • – Ngoài chức năng xem hóa đơn ngay trên portal, in hóa đơn chuyển đổi. Hệ thống còn hỗ trợ khách hàng download hóa đơn gốc về máy nếu cần.
  – Chức năng chỉ áp dụng với hóa đơn đã thanh toán cước.
  – Ở giao diện tra cứu hóa đơn điện tử quý khách hàng click vào biểu tượng “Tải hóa đơn” để download hóa đơn về máy.

  taihoadon

  • Để in hóa đơn chuyển đổi lưu trữ, ở chức năng xem hóa đơn quý khách hàng click vào “IN”
  • Hóa đơn đã thanh toán tiền bản in là bản thể hiện của hóa đơn điện tử
  • Hóa đơn chưa thanh toán tiền bản in là phiếu thông báo tiền nước.

  xemhoadonhoadon

 • – Để nhận hóa đơn điện tử, quý khách hàng vui lòng truy cập trang web hóa đơn điện tử (http://bacgiangwsc.com.vn/hddt)dangnhap

  – Quý khách hàng đăng nhập theo tài khoản được cung cấp là số hợp đồng sau đó lựa chọn tháng, năm cần xem hóa đơn –> click vào “Tra cứu”. Sau khi tìm kiếm ra kết quả, chọn chức năng “Xem hóa đơn” để xem bản thể hiện của hóa đơn.xemhoadon