Thứ Ba, Tháng Ba 26, 2019
Phòng Tổ chức hành chính

Phòng Tổ chức hành chính

29 Tháng Ba, 2016 3:40 chiều

Phòng Tổ chức hành chính

Liên hệ:

 SĐT: 0204 3854 757

Fax:

 Email:
Chức năng:
– Tham mưu giúp Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty về tổ chức bộ máy công ty, bố trí sắp xếp nhân sự phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.
– Quản lý lực lượng lao động, thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với người lao động trong công ty.
– Xây dựng và thực hiện chế độ tiền lương và các thu nhập khác trong Công ty, xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn nhân viên.
 • – Ngoài chức năng xem hóa đơn ngay trên portal, in hóa đơn chuyển đổi. Hệ thống còn hỗ trợ khách hàng download hóa đơn gốc về máy nếu cần.
  – Chức năng chỉ áp dụng với hóa đơn đã thanh toán cước.
  – Ở giao diện tra cứu hóa đơn điện tử quý khách hàng click vào biểu tượng “Tải hóa đơn” để download hóa đơn về máy.

  taihoadon

  • Để in hóa đơn chuyển đổi lưu trữ, ở chức năng xem hóa đơn quý khách hàng click vào “IN”
  • Hóa đơn đã thanh toán tiền bản in là bản thể hiện của hóa đơn điện tử
  • Hóa đơn chưa thanh toán tiền bản in là phiếu thông báo tiền nước.

  xemhoadonhoadon

 • – Để nhận hóa đơn điện tử, quý khách hàng vui lòng truy cập trang web hóa đơn điện tử (http://bacgiangwsc.com.vn/hddt)dangnhap

  – Quý khách hàng đăng nhập theo tài khoản được cung cấp là số hợp đồng sau đó lựa chọn tháng, năm cần xem hóa đơn –> click vào “Tra cứu”. Sau khi tìm kiếm ra kết quả, chọn chức năng “Xem hóa đơn” để xem bản thể hiện của hóa đơn.xemhoadon