Thứ Ba, Tháng Ba 26, 2019
Tài liệu Đại hội cổ đông Thường niên 2018

Tài liệu Đại hội cổ đông Thường niên 2018

3140

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

 1. Báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng năm 2018 của HĐQT : Link tải.

2. Báo cáo hoạt động của ban giám đốc: Link tải.

3. Báo cáo về thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký không chuyên năm 2017, phương hướng thù lao năm 2018: Link tải.

4. Báo cáo của ban kiểm soát trình đại hội đồng thường niên 2018: Link tải.

5. Báo cáo Tài chính – Đã kiểm toán: Link tải.

6. Dự thảo Nghị quyết Đại hội: Link tải.

7. Tờ trình lựa chọn Kiểm toán 2018: Link tải.

8. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận 2018: Link tải.

9. Thư mời họp Đại hội Cổ đông thường niên 2018 kèm theo Giấy ủy quyền: Link tải.

 • – Ngoài chức năng xem hóa đơn ngay trên portal, in hóa đơn chuyển đổi. Hệ thống còn hỗ trợ khách hàng download hóa đơn gốc về máy nếu cần.
  – Chức năng chỉ áp dụng với hóa đơn đã thanh toán cước.
  – Ở giao diện tra cứu hóa đơn điện tử quý khách hàng click vào biểu tượng “Tải hóa đơn” để download hóa đơn về máy.

  taihoadon

  • Để in hóa đơn chuyển đổi lưu trữ, ở chức năng xem hóa đơn quý khách hàng click vào “IN”
  • Hóa đơn đã thanh toán tiền bản in là bản thể hiện của hóa đơn điện tử
  • Hóa đơn chưa thanh toán tiền bản in là phiếu thông báo tiền nước.

  xemhoadonhoadon

 • – Để nhận hóa đơn điện tử, quý khách hàng vui lòng truy cập trang web hóa đơn điện tử (http://bacgiangwsc.com.vn/hddt)dangnhap

  – Quý khách hàng đăng nhập theo tài khoản được cung cấp là số hợp đồng sau đó lựa chọn tháng, năm cần xem hóa đơn –> click vào “Tra cứu”. Sau khi tìm kiếm ra kết quả, chọn chức năng “Xem hóa đơn” để xem bản thể hiện của hóa đơn.xemhoadon