Thứ Ba, Tháng Ba 26, 2019
Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

272

  TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Danh mục tài liệu bao gồm:

1. Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.  Tải về

2. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.  Tải về

3. Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017.  Tải về

4. Báo cáo KQ SXKD năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2017.  Tải về

5. Dự thảo BC của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.Tải về

6. Dự thảo Báo cáo sửa đổi, bổ sung điều lệ năm 2017.  Tải về

7. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.  Tải về

8. Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.  Tải về

9. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.  Tải về

 • – Ngoài chức năng xem hóa đơn ngay trên portal, in hóa đơn chuyển đổi. Hệ thống còn hỗ trợ khách hàng download hóa đơn gốc về máy nếu cần.
  – Chức năng chỉ áp dụng với hóa đơn đã thanh toán cước.
  – Ở giao diện tra cứu hóa đơn điện tử quý khách hàng click vào biểu tượng “Tải hóa đơn” để download hóa đơn về máy.

  taihoadon

  • Để in hóa đơn chuyển đổi lưu trữ, ở chức năng xem hóa đơn quý khách hàng click vào “IN”
  • Hóa đơn đã thanh toán tiền bản in là bản thể hiện của hóa đơn điện tử
  • Hóa đơn chưa thanh toán tiền bản in là phiếu thông báo tiền nước.

  xemhoadonhoadon

 • – Để nhận hóa đơn điện tử, quý khách hàng vui lòng truy cập trang web hóa đơn điện tử (http://bacgiangwsc.com.vn/hddt)dangnhap

  – Quý khách hàng đăng nhập theo tài khoản được cung cấp là số hợp đồng sau đó lựa chọn tháng, năm cần xem hóa đơn –> click vào “Tra cứu”. Sau khi tìm kiếm ra kết quả, chọn chức năng “Xem hóa đơn” để xem bản thể hiện của hóa đơn.xemhoadon